Odeslat stránku e-mailem

Obsah

0406 - Před/zakopávání KOMBI

předkopávání
-------------------------------------------------------------------------

(PŘEDKOPÁVÁNÍ)

detail - předkopávání

Popis: Zapojení svalových parií

          Čtyřhlavý sval stehenní, krejčovský sval.

Návod ke cvičení:

          Posadíme se na přístroj a opřeme se plně zády o opěrnou desku. Ta je nastavitelná tak, aby podle délky stehen jamka kolenního kloubu plně doseda- la na okraj desky, na které sedíme. Holeně zapřeme za opěrnou desku v místě ohybu hlezenního kloubu - tedy ani vysoko na holeni, ani za nárt chodidla.
Z tohoto důvodu je opěrná deska pro nohy také nastavitelná. Pohyb začínáme
v spodní poloze z plného protažení stehen až po jejich úplné smrštění - propnu- tí v kolenou. V krají poloze okamžik vydržíme a pozvolna se vracíme do výchozí polohy.

Dýchání při cvičení:

          Při spouštění váhy nádech a v horní poloze výdech.

Chyby při cvičení:

            Váhu spouštíme příliš prudce a ve spodní poloze pohyb přerušujeme - cvik ztrácí plynulost a je zde zvýšené riziko poranění kolen.
         Při použití příliš těžké váhy zvedáme hýždě nad lavičku, a tím toto za- tížení vyvažujeme. Pohyb pak vychází často více z kyčelních kloubů než
z kolenních a cvik ztrácí účinnost. Navíc zbytečně přetěžujeme klouby.
-------------------------------------------------------------------------
 (ZAKOPÁVÁNÍ)

detail - zakopávání

Popis: Zapojení svalových partií

          Flektory stehen, částečně svaly hýžďové.

Návod ke cvičení:

          V sedu opřeme záda, nohy vsuneme pod vrchní válec a stlačíme si ho na kolena. Paty máme zapřeny na spodním válci. Chytneme se kovové tyče a patami stlačujeme zátěž.

Dýchání při cvičení:

         Při zanožení výdech, ve východní poloze nádech.

Chyby při cvičení:

            - prohnutí zad
          - pohyb švihem