Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Posilovna ProVéčko - Provozní řád


 

Cvičení v naší posilovně je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

 1. Návštěvník posilovny ProVéčko je povinen řídit se provozním řádem posilovny a pokyny obsluhy.
 2. Zakoupením (vstupu, permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 3. Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 - 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 4. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
 5. Před vstupem do posilovny je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní obuvi.
 6. Za boty a jiné odložené osobní věci uložené mimo skříňku vedení posilovny nezodpovídá. Proto si obuv a osobní věci uložte do skříňky pro Vás určené.
 7. U obsluhy si návštěvník vyzvedne klíč od skříňky. Ihned se dohodne s obsluhou na způsobu platby (hotově, permanentka). Po ukončení cvičení mu bude (permanentka) obsluhou opět vydána.
 8. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv! Není dovoleno, aby se jakákoliv část holé pokožky dotýkala kožených částí posilovacích strojů, proto každý návštěvník musí mít u sebe ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit u obsluhy.
 9. Posilovací stroje a náčiní používá návštěvník vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že návštěvník  používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit!
 10. Použité nářadí a náčiní je každý návštěvník povinen uklidit na místo k tomu určené. (Kotouče vždy patří na stojan!)
 11. Po ukončení cvičení předá cvičenec klíč od skříňky obsluze, zkontroluje, zda v prostoru celé posilovny nic nezapomněl (za věci zapomenuté v posilovně nenese vedení posilovny žádnou odpovědnost!).
 12. Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům posilovny.
 13. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem (tzn. 19:00) před uzavřením provozovny.

prostředí, kde každý najde to, co hledá.