Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Svaly dolní končetiny – musculi membri inferioris

 

velký bederní sval (musculus psoas major)
začátek svalu: poslední hrudní a bederní obratle
úpon svalu: malý chocholík kosti stehenní (trochanter minor)
funkce svalu: flexe v kyčelním kloubu

U skotu se tomuto svalu říká svíčková a u prasat panenka. Díky nízké záteži u čtyřnožců je tento sval jemný
(má křehká vlákna).

sval kyčelní (musculus iliacus)
začátek svalu: kost kyčelní
úpon svalu: malý chocholík kosti stehnenní (trochanter minor)
funkce svalu: flexe v kyčelním kloubu

velký, střední a malý sval hýžďový (musculi glutaei)
začátek svalu: kost kyčelní
úpon svalu: velký chocholík kosti stehnenní (trochanter major)
funkce svalu: extenze (dorsální flexe) v kyčelním kloubu, abdukce v kyčelním kloubu

napínač stehenní povázky (tensor fasciae latae)
funkce svalu: napíná stehenní povázku

sval hruškovitý (musculus piriformis)
úpon svalu: velký chocholík kosti stehnenní (trochanter major)
funkce svalu: vnější rotace v kyčelním kloubu

sval krejčovský (musculus sartorius)
začátek svalu: kost kyčelní
úpon svalu: kost holenní
funkce svalu: Nejdelší sval v těle. Sval jde přes dva klouby, má tedy funkci při pohybu těchto kloubů.
flexe v kyčelním a kolenním kloubu

čtyřhlavý sval stehenní (musculus quadriceps femoris)
začátek svalu: m. rectus – kost kyčelní, m. vastus medialis – kost stehenní (femur),
m. vastus intermedialis – kost stehenní (femur), m. vastus lateralis – kost stehenní (femur)
úpon svalu: kost holenní
funkce svalu: extenze v kolenním kloubu, flexe v kyčelním kloubu (m. rectus)

skupina přitahovačů (musculi adductores)
funkce svalu: addukce v kyčelním kloubu

dvojhlavý sval stehenní, sval poloblanitý, sval pološlašitý – hamstringy
(musculus biceps femoris, musculus semimembranosus, musculus semitendinosus)
funkce svalů: flexe kolenního kloubu, extenze kyčelního kloubu

přední sval holenní (musculus tibialis anterior)
funkce svalu: dorsální flexe v hlezenním kloubu – „špička nohy nahoru”

dlouhý sval lýtkový (musculus fibularis longus)
funkce svalu: plantární flexe – „postavení se na špičku”

trojhlavý sval lýtkový (musculus triceps surae)
funkce svalu: plantární flexe – „postavení se na špičku”, flexe v kolenním kloubu

popis